Zaloguj  \/ 
x
x
x
x
0
Koszyk
 x 
Twój koszyk jest pusty
Obsługa Klienta
Poniedziałek - Piątek:  8:30÷16:00
pn.-pt. 8:30 ÷ 16:00
Pin It

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. W ramach PFRON klienci indywidualni firmy BUDO-PLAST BATHS również mogą ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie do 80% poniesionych kosztów zakupu wanny z tytułu likwidacji barier architektonicznych.

budoplast dofinansowanie pfron

Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem pierwszej grupy inwalidzkiej) mogą starać się o dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) bądź też MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

budoplast baths dofinansowanie mops

Aby móc otrzymać dofinansowanie do zakupu dowolnej wanny oferowanej przez naszą firmę należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w dowolnym punkcie PCPR (MOPS). Wniosek można składać przez cały rok, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe wnioski najlepiej jest składać jak najszybciej w I kwartale roku.

budoplast baths pcpr

 

Otrzymanie dofinansowania gwarantuje zwrot kosztów zakupu wanny do maksymalnej wysokości 80% wartości produktu/sprzętu. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane.

budoplast dofinansowanie z pfron

 

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wymienione dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
  • kosztorys na zakup urządzenia/produktu do likwidacji barier
  • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Szczegółowy proces ubiegania się o dofinansowanie z PCPR (MOPS) jak również proces zakupu wanny w naszej firmie przez osobę ubiegającą się o takie dofinansowanie został omówiony poniżej.

 

Etap 1 - ZamówienieEtap 2 - Faktura pro-formaEtap 3 - Wniosek PCPREtap 4 - PrzedpłataEtap 5 - Realizacja zamówienia

etap 1 zamowienie

Klient zgłasza zainteresowanie na wybrany przez siebie model wanny i składa zamówienie (formularz internetowy / listownie / telefonicznie / e-mail) oraz ustala z nami dodatkowe (hydromasaż, uchwyty, itp.) wyposażenie wanny, jeżeli takowe jest wymagane.

Na tym etapie uzgadniamy wszelkie dodatkowe modyfikacje oraz pełną specyfikację produktu tak, aby klient poznał finalną cenę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i ostatecznym zakupem wanny.

etap 2 faktura pro forma

Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących zamawianego produktu, klient otrzymuje od nas fakturę pro-forma, którą może wykorzystać przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących faktur pro-forma, lub ewentualnych zmian, prosimy o kontakt telefoniczny w celu udzielenia Państwu jak najszybszej pomocy.

etap 3 wnioski pcpr

Po otrzymaniu od nas faktury pro-forma klient może już na tym etapie załączyć ją wraz ze wnioskiem o dofinansowanie oraz z pozostałymi dokumentami do odpowiedniej jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku klient może spokojnie przejść do kolejnego etapu zamawiania.

etap 4 przedplata

Po akceptacji wniosku w PCPR bądź też MOPS klient powinien dokonać przedpłaty na zamówiony produkt wyszczególniony na fakturze pro-forma w kwocie pomniejszonej o kwotę dofinansowania z PCPR/MOPS.

Jeżeli klient chce, może on dokonać wpłaty całości kwoty a następnie zwrócić się do PCPR/MOPS o zwrot w postaci należnej mu kwoty dofinansowania.

etap 5 realizacja zamowienia

Po otrzymaniu wpłaty/przedpłaty od klienta na zamówioną wannę firma BUDO-PLAST BATHS przystępuje wtedy do pełnej realizacji zamówienia klienta.

W tym także momencie klient otrzymuje od nas pełną fakturę celem sfinalizowania procesu dofinansowania z PCPR/MOPS.

 

Poniżej podajemy Państwu linki do stron, gdzie znajdują się niezbędne wnioski o dofinansowanie z PFRON / PCPR / MOPS.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w lokalnym biurze PCPR/MOPS.

Pomoc PFRON w likwidacji barier architektonicznych [wersja HTML]
Informator PFRON dla osób niepełnosprawnych [wersja PDF]
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej odnośnie dofinansowania z PFRON [wersja PDF]
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych [wersja PDF]