BUDO-PLAST - Luksusowe wanny z drzwiami i brodziki bezprogowe

DOFINANSOWANIE z PFRON

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
W ramach PFRON klienci indywidualni firmy BUDO-PLAST rówież mogą ubiegać się o dofinansowanie aż do 80% poniesionych kosztów zakupu wanny z tytułu likwidacji barier architektonicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jak również potrzebne wnioski znajdą Państwo w linkach podanych poniżej.

Dofinansowanie z PFRON do wanien z firmy BUDO-PLAST

Pomoc PFRON w likwidacji barier architektonicznych [wersja HTML]
Informator PFRON dla osób niepełnosprawnych [wersja PDF]
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej odnośnie dofinansowania z PFRON [wersja PDF]
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych [PDF]

Page Ranking Tool for BUDO-PLAST